TJENESTER

SLIK ARBEIDER VI

Det meste vi gjør kan samles under paraplyen prosjektadministrasjon og byggeledelse. Vi ønsker å ta ansvaret for et byggeprosjekt fra start til ferdig produkt. Men vi tar oss gjerne av en mindre del av et bygge- eller ombyggingsprosjekt. Uansett omfang kan våre kunder være trygge på et sterkt engasjement og grundig utførelse fra oss i Gert Gill AS.

Våre tjenester omfatter alle aspekter innen prosjektadministrasjon:

  • Prosjekteringsledelse og rådgivning
  • Byggherreombud
  • Prosjektledelse
  • Byggeledelse
  • Kontrahering av entreprenører
  • Teknisk og økonomisk oppfølgning
  • Utarbeidelse av løsninger og detaljer
  • SHA oppfølgning
  • Total leverandør

Unngå fallgruver

I et byggeprosjekt kan det både være uforutsette saker og fallgruver. Vi kjenner bransjen og vi vet hvor de store utfordringene ligger. Derfor er vi opptatt av å være i forkant. Vi ser gjerne på oss selv som et verktøy for byggherren.

EN GOD FORSTUDIE ER ALFA OG OMEGA

En av våre styrker er erfaring i å lage en god forstudie. Dette er en lønnsom investering for kunden. Vi starter med en behovsanalyse og utarbeidelse av behovsplan. Med vår lange erfaring avdekker vi effektivt prosjektbehov, og utarbeider et konkret forslag som inneholder konsept og skisse til løsning med kostnadsoversikt og fremdrift.  Dette danner beslutningsgrunnlag for kunden. Vi har en rekke referanser til prosjekter der vår forstudie ble brukt som grunnlag for styre og beslutningstagere, og der prosjektet har fulgt skissen fram til ferdig bygg.

DESIGN OG PROSJEKTERING

Når skisseprosjektet er godkjent, går vi videre med design og prosjektering. Vi anbefaler prosjektbistand, og henter inn tjenester fra prosjekteringsfagene etter behov. Dette vil gjerne variere, avhengig av om det dreier som om nybygg, ombygging eller innredning. Når det er mulig og lønnsomt for kunden, bruker vi egen kompetanse.

 

Det handler om tillit

Å utføre prosjektleveranse på vegne av andre handler om tillit. I alt vårt arbeid er vi opptatt av effektivitet og lønnsomhet for byggherren. Derfor har vi kunder som stadig kommer tilbake med nye oppdrag.

 

Kostnadskontroll

Vi følger entreprisene nøye med hensyn til kontrakt, kostnadskontroll og kvalitetssikring frem til overtagelse. For en byggherre er det viktig å vite at det ikke kommer noen ubehagelige overraskelser med uventede kostnader. Hos oss har kundene fullt innsyn i prosjektregnskapet, og vi har jevnlige møter og rapporterer framdrift og kostnader i forhold til budsjett.

 

Fullskala samarbeidspartnere

Mye løser vi i eget hus. Dyktige og erfarne medarbeidere kan ta seg av det meste. Men å ha de beste samarbeidspartnerne er like viktig. Vi har gode avtaler med arkitekter, tekniske konsulenter og alle utøvende fag. Fra prosjekt til prosjekt vurderer vi hvem som er best egnet til å løse de forskjellige oppgavene. Det handler om pris, kvalitet, kreativitet og leveringstid.

 

Pyntet juletre? Ikke noe problem!

I vår historie har vi jobbet med en lang rekke forskjellige bygg og prosjekt. Vi blir enige med byggherren om  hva vårt oppdrag skal omfatte. Å være totalleverandør omfatter alt fra tekniske fag til interiørløsning og innredning. Vi har til og med sørget for at det stod ferdig pyntet juletre i forbindelse med overlevering av et prosjekt!

 

DESIGN OG PROSJEKTERING

Fullt innsyn

Vi jobber transparent etter åpen bok-prinsippet, der det ikke foreligger noen skjulte avtaler eller ukjente returprovisjoner. Kundene våre har til enhver tid innsyn i all dokumentasjon.

 

Hele bygget og et langt driftsliv

Vi tenker helhet, og drift etter ferdig overlevert prosjekt er viktig for å beholde kvaliteten i prosjektet. Vi skreddersyr derfor driftskonsept til alle typer bygg, og kan også sørge for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget også etter overtagelse.

 

SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)

I alle prosjektene vi jobber med, er vi nøye med oppfølging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Vi utarbeider SHA-plan for prosjektet, og rutinene våre er bygget på krav til SHA-systemer på byggeplass, krav til innemiljø, kvalitetssikring samt god kommunikasjon og dialog mellom de involverte partene. Gert Gill AS stiller med egen SHA koordinator på hvert enkelt prosjekt for å ivareta byggherreforskriften.

 

Dokumentasjon

Vi utarbeider prosedyrer for internkontroll, FDV-dokumentasjon, branndokumentasjon og kvalitetssikringssystemer.

 

Forvaltning, drift og vedlikehold

Etter endt prosjekt, sitter Gert Gill AS med høy kompetanse om byggets tekniske anlegg. Vi utvikler planer og rutiner for ivaretakelse av byggherrens behov for forvaltning, drift og vedlikehold. På grunnlag av dette, tilbyr vi egen driftsorganisasjon som tar ansvar for all drift og ettersyn av bygninger. Byggherren trenger ikke tenke på noen ting, vi ordner alt. Vi er proaktive, «hands-on» og setter god service til byggets leietakere i høysetet.

FLYTTING

Gert Gill AS er spesialist på organisering av flytteprosess for alle typer selskap.

Vi gjør alt fra behovsavklaring, logistikkplanlegging, utarbeidelse av planer med sjekklister, og alt i forbindelse med den fysiske flyttingen. Altså alt fra A til Å

Vi har utført gode flytteprosesser for blandt annet:
Det Norske/Aker/BP, Transocean, Marathon, Amoco, Noreco, etc.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål. Det finnes ikke problemer - bare løsninger