Sjøhagen 3

Utvidet leieavtale krevde at Skretting måtte flytte en avdeling fra Sjøhagen 15 til Sjøhagen 3.  2. etasje i bygget ble totalt rehabilitert og bygget opp som nye og tidsriktige kontorlokaler for avdelingen som flyttet inn.

På grunn av økt kapasitet ble det behov for utvidelse av både møteromsfasiliteter og kantine. Dette ble etablert i byggets 4. etasje.

I 3. etasje ble kontorer pusset opp i henhold til byggets standard, likeså fellesarealene og hovedinngang til bygget.

Skretting laboratorium utvidet sine fasiliteter i 1. etasje.

Videre ble de tekniske anleggene og luftbehandlingssystemet delvis oppgradert.

Gert Gill AS bisto oppdragsgiver med behovsavklaring, detaljplanlegging, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse av det totale prosjektet som ble gjennomført etappevis med full drift i bygget.

Kunde: Colliers Management // Kategori: Næringsbygg, kontorer
Byggeår: 2016-2017 // Type prosjekt: Delt entrepriseform

Galleri

Relaterte prosjekter
Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål. Det finnes ikke problemer - bare løsninger