GERT GILL AS SER MULIGHETER
OG FINNER LØSNINGER

GERT GILL SER MULIGHETER OG FINNER LØSNINGER

Tjenester

Vi leverer alle typer byggeprosjekt fra start til ferdig produkt.

BÆREKRAFT

Gert Gill AS har en bred tverrfaglig kompetanse innen de tekniske og byggetekniske fag. I tett samarbeid med våre leverandører, sørger vi for helhetlige løsninger som tar hensyn til utfordringer innen de ulike fag. Vi setter fokus på ivaretakelse av miljøvennlige, fysiske- og sosialt bærekraftige løsninger gjennom hele prosjektgjennomføringen.

Teknisk forvaltning og drift

Vi leverer produkter og tjenester knyttet til forvaltning, drift/service og vedlikehold.

- PÅGÅENDE PROSJEKTER -

A/S Norske Shell

Gert Gill AS har fått et spennende oppdrag for A/S Norske Shell.
A/S Norske Shell skal flytte inn i Løkkeveien 103 , og disse lokalene
skal oppgraderes til fremtiden kontor miljø og arbeidsmetodikk.
Vi bistår med prosjektledelse og detaljprosjektering av alle
tekniske og bygningsmessige installasjoner og innredningsløsninger.

Aker BP ASA – Trondheim

Vår faste kunde, Aker BP ASA, er i prosess med oppgradering av deres
avdelingskontor i sentrum av Trondheim.
Vi har fått dette spennende oppdraget med å delta i
etablering av enda et nytt fremtidsrettet kontormiljø.
Et utenbys prosjekt som vi styrer med fremtidens teknologi.

 

 

 

Verven 4 AS

 

 

På vegne av huseier har Gert Gill AS fått i oppdrag å foreta en fullutskift av hovedteknisk anlegg på bygget. Vi ser på løsninger og installasjoner som vil gi bygget et nytt og fremtidsrettet system.

Dette bygget hadde Gert Gill AS prosjektledelse på da det
ble bygget i 1992, og det er utrolig spennende å få være
med på denne prosessen nå 2021/22.

AKER BP VALHALL

Gert Gill AS bistår Aker BP ASA ifm. nybygget i Jåttåvågen, Valhall IOC. 70.000 m2 med nytenkende fremtidige kontorlokaler.

 

We are a company engaged in project development and construction management in all types of projects from small to large scale office remodeling, remodeling of retail space, restaurants, workshops and new buildings. We have a lot of experience with upgrading and modernizing office spaces where the emphasis is placed on digitalization and an activity based office landscape which is tailored for alternative work forms.

We have specialized expertise for designing/planning and building of control rooms for operation of offshore installations, onshore drilling operations, advanced simulator rooms, data rooms/halls and emergency control rooms. Solutions for redundancy requirements of technical backup systems are designed by us according to TIER III or other requirements. As a reference we can mention the establishment of Martin Linge OCC Total, Valhall OCC BP, Yme OCC (3 sites) Repsol, 4 sites OCC Aker BP, Drilling Operation Centre Aker BP, Emergency Control Centre Aker BP, Digitalization Centre Aker BP, Emergency Control Centre Repsol, Drilling Simulator Maersk Drilling and Drilling Simulator Aker BP. Feel free to contact us for an inspection/presentation of any of these projects.

Our main focus through our broad network of suppliers is quality, cost and HSE. We put a lot of effort in generating a mutual trust with our clients and our main goal in every project is efficiency and profitability for our client. Therefore, we work transparently according to an “open book” principle, where there are no hidden costs and our clients have full access to the project accounts at all times.

Do not hesitate to contact us for a quick chat. We would love to be able to present who we are and what we can offer in a little more detail.

 

BISS Sentrum AS

Gert Gill AS har bistått BISS Sentrum AS med
etablering av ny International skole i Misjonsmarka 1,
detaljprosjektering og design, møbelleveranse,
og oppgradering av uteområdet for skolen og nytt bibliotek.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål. Det finnes ikke problemer - bare løsninger